Regressietherapie

Regressie betekent: teruggaan naar een eerdere fase van de levensontwikkeling. In je gedachten teruggaan in de tijd zogezegd. Dat kan een herinnering zijn aan een nare ervaring of een ingrijpend moment, zowel in je kindertijd als op latere leeftijd. 

Misschien was er een situatie waarin je niet in staat was om jezelf te beschermen. Omdat je te klein was bijvoorbeeld of omdat het te onveilig was om voor jezelf op te komen. Je kunt je dan machteloos of alleen hebben gevoeld.

 

"There's a crack in everything, that's how the light gets in" - Leonard Cohen